Jumat, 22 Maret 2013

Isi Kandungan Surat al- Insyirah


Terdiri dari 8 ayat, yang artinya sebagai berikut.
1.   Bukankah kami telah melapangkan dadamu (Muhammad) ?
2.  Dan kami pun telah meringankan bebanmu darimu.
3.  Yang memberatkan punggungmu.
4.  Dan kami tinggikan sebutan (namamu).
5.  Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
6.  Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
7.  Maka apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
8.  Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.
                  
Dari ayat-ayat di atas terdapat isi kandungan.
1.   Sabar atau berlapang adalah kunci menghilangkan kesulitan, rintangan dan cobaan. Kita harus menerima ujian dari Allah SWT dengan hati yang tenang (sabar dan iklhas) agar beban yang dipikul kita tidak terasa. Allah meringankan beban Nabi Muhammad sengan beberapa cara sebagai berikut.
a.   Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad dengan cara meninggikan dan memuliakan akhlaknya di sisi Allah.
b.   Penyebutan lafaz Allah selalu berdampingan dengan nama Muhammah. Contohnya dalam dua kalimat syahadat.
c.   Dimasukkannya seorang umat, Adikknya Umar Bin Khatab, Fatimah.
2.  Dibalik kesulitan itu ada kemudahan. Ulet adalah sifat yang harus kita miliki. Orang yang ulet akan selalu mencari jalan keluar dalam memecahkan masalah. Tentunya dengan disertai sabar dan tidak mudah putus asa.
3.  Bekerja keras disertai niat sungguh-sungguh, insya Allah keinginan kita dapat terkabul. Orang yang terbiasa hidup kerja keras mereka selalu bekerja menyelesaikan masalah yang belum tuntas. Pekerja keras juga orang yang pandai membagi waktu. Bayangkan saja, apabila mereka menggunakan waktu untuk nongkrong dipinggir trotoar, hidup mereka tidak akan sukses. Karena sesungguhnya kebanyakan orang sukses berasal  dari kerja keras. Berusaha dari nol dan pantang menyerah.
4.   

6 komentar: